ד"ר מיכל חסון רוזנשטיין

EMDR – טראומה והפרעות אכילה

טיפול בEMDR פותח כדי לסייע בהתמודדות רגשית עם טראומה. בהפרעות אכילה יש מעט מאוד מחקר על השפעות EMDR, למרות שההפרעה מקושרת מאוד לטראומה, ובמיוחד טראומה מורכבת בילדות.

לאור המורכבות שבטיפול בהפרעות אכילה (למשל צורך בצוות רק מקצועי, היבטים פיזיולוגים ומוטיבציה נמוכה), טיפול בEMDR איננו נפוץ לטיפול בהפרעה זו, ומצריך התערבות זהירה. יחד עם זאת, האלמנטים הטיפוליים בEMDR יכולים לסייע רבות לעיבוד אירועי חיים טראומטיים שנפוצים מאוד בהפרעה, וכן לאירועים טראומטיים שנגרמו עקב הסימפטומים (למשל, התעלפויות, הקאות ועוד).

מצורף קישור לסקירה קצרה שפורסמה במידעון EMDR ישראלי.